Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşmenin bir taraftan;
SATICI: Kokulu Sabun Buketi
E-Posta: siparis@kokulusabunbuketi.com
Diğer Taraftan;
ALICI: Son Kullanıcı (Müşteri)


Madde 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.kokulusabunbuketi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. http://www.kokulusabunbuketi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI'nın teslimini talep etmiş olduğu adrese kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir.


Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 7 (yedi) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 5 (beş) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


Madde 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI'nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.


Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI ürünün teslimi ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde (Bkz. İptal ve İade Koşulları) ödenen bedel ve varsa belgeler 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Bozuk olan ürünler, yenisi ile değiştirilmek için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.


Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli http://www.kokulusabunbuketi.com sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.


Madde 8: CAYMA HAKKI

ALICI, hafta içi verdiği siparişleri 2 (iki) iş günü içerisinde saat 14.00'e kadar, hafta sonu (Bayram veya tatil günleri dahil olmak üzere) verdiği siparişleri ise haftanın ilk çalışma günü yine saat 14.00'a kadar SATICI'ya mail ile bilgi vererek siparişini iptal edebilir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.


Madde 9: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


Madde 10: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İzmir Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.


Madde 11: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.